Χωρίο Γούρρι

Ξενοδοχεία / Εστιατόρια / Εκδηλώσεις / Ψυχαγωγία

Καλώς Ορίσατε

Σας καλωσορίζουμε στην νεοσύστατη σελίδα του χωριού μας ...
Για την προέλευση της ονομασίας του Γουρρίου υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Σύμφωνα με την πρώτη εκδοχή, η κοινότητα Γουρρίου οφείλει την ονομασία της στον φεουδάρχη Jacob de Gourri, ο οποίος κατοικούσε στην κοινότητα κατά τη Φραγκογρατία. ΄Άλλη εκδοχή φέρει τις καταβολές της στον Μας Λατρί, ο οποίος περιλαμβάνει στον κατάλογο των Λουζινιανο- Βενετικών φεούδων το όνομα ˂˂Gourri˃˃ . Σύμφωνα με τον ιστορικό συγγραφέα, πιθανόν το χωριό οφείλει το όνομα του σε οικογένεια Σύρων που κατείχε την περιοχή του κατά το Μεσσαίωνα, γνωστή ως Gurri, Urri, Ourry. Ωστόσο, μια άλλη εκδοχή αναφέρει ότι η ονομασία της κοινότητας αποτελεί μετεξέλιξη του ονόματος του πρώτου κατοίκου της περιοχής, Κυριάκου Βούρριου.
© Gourri Village. All rights reserved.
Εξυπηρέτηση Συγχωριανών
Γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου ανοικτά από τις 9.00πμ μέχρι τις 1.00μμ
Τηλέφωνο : 22633839
Φαξ : 22633762